Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z mimořádné schůze 30.4.2009

12. 5. 2009

Zápis z mimořádné schůze SVJ pro dům č.p. 1868 na ulici Formánkova Tišnov

dne 30.4.2009 v 18:30 hod.

Program schůze:  1. Zahájení shromáždění 2. Volba nového pověřeného vlastníka 3. Diskuse, závěr schůze  Prezence: 

Přítomní:

 • Magda Kalová – pověřený vlastník (dále jen PV)

 • ing. Jiří Kala – člen SVJ

 • ing. Arch. Radmila Pešková – člen SVJ

 • ing. Andrea Martinková – člen SVJ

 • Martin Mikulica – člen SVJ, revizor

 • Dis. Martin Šmegr – člen SVJ

 • Jiří Němec – člen SVJ

 

Nepřítomní:

 

 • Radomír Mrkvica – člen SVJ

 • ing. Zdeněk Kozák – garáž

 • Radomír Veselský – garáž

 • Jiří Žatecký – garáž

 • Jana Wijasová – garáž

   

 

(prezenční listina založena u originálu)

1. Zahájení

Shromáždění zahájila po provedení prezence paní Magda Kalová konstatováním, že shromáždění se sešlo v zastoupení 86,04 % vlastnického podílu v domě Formánkova 1868 a je tudíž usnášeníschopné pro volbu nového pověřeného vlastníka.

2. Volba nového pověřeného vlastníka

Na základě oznámení všech důvodů pro předčasné odstoupení Magdy Kalové z funkce pověřeného vlastníka ze zdravotních důvodů - proběhla volba nového pověřeného vlastníka.

Shromáždění navrhlo a zvolilo do této funkce: ing. Jiřího Kalu

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Nově zvolený pověřený vlastník tuto fukci přijal a bude ji vykonávat od 30.4.2009. Toto datum bude zapsáno jako den vzniku funkce v OR.

Původní pověřený vlastník předá veškeré poklady, informace a materiály, které dosud měl novému pověřenému vlastníkovi.

Bude neprodleně zahájen zápis této změny do OR, jehož součástí bude i tento zápis z mimořádné schůze SVJ.


 

  4. Diskuse a závěr

Magda Kalová poděkovala přítomným za účast a ukončila shromáždění.
Datum vyhotovení: 30.4.2009

Zapsala: Magda Kalová

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář